JESY ry - Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys

Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry eli Jesy on perustettu vuonna 1994. Toimialueeseemme kuuluu Forssa, Jokioinen, Tammela, Humppila ja Ypäjä. Yhdistyksemme perustavoite on eläinten hyvinvoinnin edistäminen alueellamme. Tähän tavoitteeseen pyritään tiedottamalla, opastamalla ja jakamalla tietoa eläinten oikeasta, lain vaatimasta ja asianmukaisesta kohtelusta.

Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toimintaa ohjaa yhdistyslaki sekä yhdistyksen omat säännöt. Yhdistyksemme toimii ainoastaan lain sallimin keinoin. Toimintamme tarkoitus on suojella kaikkia eläimiä huonolta kohtelulta ja tarpeettomalta kärsimykseltä, jota ihmiset ymmärtämättömyyttään ja välinpitämättömyyttään voivat aiheuttaa. Tähän pyrimme julkisella tiedottamisella, neuvomalla sekä antamalla apua ongelmatilanteissa.

Kaikki toimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön eivätkä toimijat saa työstään rahallista korvausta. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen, toimintatavat ja säännöt. Toimintamme rahoitus perustuu lahjoituksiin, avustuksiin ja erilaisissa tapahtumissa saamiimme myyntivoittoihin. Kaikki tuotot menevät lyhentämättömänä eläinsuojelutyöhön, eläinlääkärikuluihin, eläinten lääkkeisiin ja matkakorvauksiin.

Lähteenä / Verkkosivu: Jokioisten Eläinsuojeluyhdistys ry

0
197
Rescueyhdistys Kulkurit ry

Rescueyhdistys Kulkurit ry

defaultuser.png
Rescuekoirat.fi
4 months ago
Porvoon seudun eläinsuojeluyhdistys ry

Porvoon seudun eläinsuojeluyhdistys ry

defaultuser.png
Rescuekoirat.fi
4 months ago
Balkanin koirat ry

Balkanin koirat ry

defaultuser.png
Rescuekoirat.fi
4 months ago
Eläinsuojeluyhdistys Kuura ry

Eläinsuojeluyhdistys Kuura ry

defaultuser.png
Rescuekoirat.fi
4 months ago
Rescueyhistys Woffa ry

Rescueyhistys Woffa ry

defaultuser.png
Rescuekoirat.fi
4 months ago